Семинар по Наредба № РД-07-6 от 20 юни 2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели

На 25.09.2019 г. в гр.Велинград, се проведе практически семинар съвместно с експерти от Агенцията за хората с увреждания, във връзка с казуси по новата НАРЕДБА № РД-07-6  от 20 юни 2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази, Обн.в ДВ бр. 51/28.06.2019 г.

Лекторите от Агенцията за хората с увреждания  Жасмина Петкова – експерт и Теодора Синджирлиева – гл.инспектор дадоха указания по прилагане на наредбата. На семинарът бяха дадени отговори на поставените от НФРИ въпроси, събрани от членовете като конкретни казуси. Разгледани бяха конкретни казуси при управление на проекти, финансирани през 2019 г. за специализирани предприятия и кооперации.

Друга тема, която беше разгледана бяха новите обстоятелства, срокове, санкции при вписване в Регистъра за специализираните предприятия и кооперации.