„Дискриминация на работното място, как да въведем подходяща работна среда в практиката“

Е.Тодорова, председател на НФРИ, членовете на федерацията - "БГАсист" ЕООД и "Атрия Прима" ЕООД взеха участие в семинара „Дискриминация на работното място, как да въведем подходяща работна среда в практиката“, който се организира от Европейската комисия на 18 октомври 2019 г. в х-л ИнтерКонтинентал“. Събитието събра представители на институции, на неправителствен сектор и на отговорни компании, за да обсъдят дългосрочни политики и конкретни стъпки, които осигуряват подходяща работна среда за хората с увреждания. Работодателите представиха предимствата за техните компании, когато подхождат към всеки назначен служител и неговото увреждане индивидуално, съумяват да ползват техните личностни умения и качества, и това е изключително полезно и за двете страни. Представиха се конкретни примери от Европа и успешни истории на работещи хора с увреждания – усмихнати и удовлетворени на работното си място.

Семинарът е част от европейска кампания за борба срещу дискриминацията на работното място, а участниците от бизнеса имаха възможност да споделят своите програми за наемане и задържане на хората с увреждания, както и практическия си опит, решения и добри практики. Най-успешните примери ще намерят място в специален европейски наръчник, който ще бъде разпространен в края на кампанията.