Обучителни видеа за регистриране на социални предприятия

Фотография

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува обучителни видео материали за вписване на социални предприятия Клас А и Клас А+ в Регистъра на социалните предприятия. Те са разработени от дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ във връзка с прилагането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

Обучителните материали са предназначени за кандидатстващите за вписване в Регистъра на социалните предприятия и нагледно показват процеса на попълване на заявлението и документите, които е необходимо да бъдат приложени към него. Публикувани са за разглеждане на сайта:

https://secprod.mlsp.government.bg/index.php?section=HOME&a=37

Вписването в регистъра ще позволи на социалните предприятия да се възползват от предвидените в закона насърчителни мерки, както и от държавно и европейско финансиране по програми и проекти.

Регистрираните социални предприятия биха могли да се възползват от инициативи на конвенционалния бизнес, реализирани в рамките на техните програми за корпоративна социална отговорност. Те биха могли да кандидатстват за целенасочено финансиране, при облекчени условия пред финансиращи организации.

На социалните предприятия се предоставя удостоверение за вписване в регистъра и марката „Продукт на социално предприятие“, с която може да обозначат своите продукти и услуги, като по този начин социалната им кауза става разпознаваема пред обществото