Онлайн форум "Социални иновации и потенциалът на социалната икономика за възстановяване от кризата с COVID-19", 24 юли 2020 Лесно ли е днес да си социален предприемач?

В разгара на лятото социални предприемачи от цялата страна дискутираха актуални теми, свързани с това как да развием потенциала на предприемачеството и възможността за постигане на по-голяма обществена полезност от дейността на социалните предприятия. Форумът "Социални иновации и потенциалът на социалната икономика за възстановяване от кризата с COVID-19" беше организиран онлайн от Министерството на труда и социалната политика, Центъра за нестопанско право, Балканския институт по труда и социалната политика и Национална школа по мениджмънт. Основна тема на дискусията бе: какви са предизвикателствата пред социалната и солидарна икономика днес и какви са решенията, които можем да предложим.

Форумът беше открит от заместник-министър д-р Султанка Петрова, която изпрати важно послание към участниците: „Социалната и солидарна икономика дава възможност да се работи в обществен интерес. Тя дава възможност да се създават нови работи места. Днес е време да превърнем трудностите в нови възможности. Нямаме нужда от социално подпомагане и помощи, а имаме нужда от работа, за да работи българската икономика. В тази връзка социалните предприятия трябва да останат жизнени и да продължат да създават заетост.“

Някой от важните акценти:

  •  „Трябва да търсим европейските устойчиви решения, да се направи център за подкрепа на социалната икономика. Законът е само първа стъпка, но трябва да има стратегия и добър план.“ – Виктор Месегер, директор на Social Economy Europe и член на Експертната група по социална икономика и социално предприемачество към Европейската комисия
  • „Вече се губи границата между нормален бизнес и социално предприемачество, все по-устойчиви и социални бизнеси се свързват в едно.“ - Боян Бенев, дигитален и социален предприемач. 
  • „Кризата като възможност: сега можеш с по-малко средства да стартираш, но изграждането на общност ще бъде ключовият елемент. Сега е времето да строим. Да строим бизнеси, така че да помагаме на други хора (реплика на Марк Андерсен), това е начинът да излезем по-силни от тази криза; време е да видим потенциала на възможностите в кризата“ - Станислав Сираков, партньор в LAUNCHub Ventures.
  •  „Загубихме една възможност – директния контакт, и тогава ни се наложи да мислим за друг комуникационен канал, - вместо да продаваме вина, започнахме да мислим за други послания, да се свързваме с хората през хубавите послания за щастие.“ - Валентина Христакиева, Глобална инициатива в психиатрията-София.

Най-провокираща беше частта за дискусия между социални предприятия, които взеха участие в нея.

Сред проблемите, които очертаха, са:

  1. Осигуряване на баланс между кауза и бизнеса, да съхраниш бизнеса, но да съхраниш и хората;
  2. Нормативната рамка, която да стане по-лесна за комуникация, допълнителни стимули, които да насърчават регистрацията като социално предприятие;
  3. Липса на икономическа подкрепа конкретно за сектора;
  4. Трудности от негъвкавото трудово законодателство;
  5. Проблеми с екипите, мотивиране и задържане на хората и други.

Сред възможните решения: разширяване на мерките за субсидиране общо към персонала, а не само към уязвимите групи; общото представителство може да е ключово решение за справяне с текущите предизвикателства; стимули за всички бизнеси да пазаруват от продукцията на социалните предприятия; възможности за обмен по сфери на дейност или регионално за оптимизиране на ресурсите.

Остана заявката за следващи срещи, в които социалните предприятия в дискусия с представители на ангажираните институции да предложат добри решения и мерки, които да подобрят климата и устойчивостта на социалната икономика.