Форум „Приносът на социалните предприемачи в социалната икономика” 11 ноември т.г., гр.София

Фотография

НФРИ има удоволствието да покани своите членове за участие в  Национален форум "Приносът на социалните предприемачи в социалната икономика"  на 11 ноември 2020 г. от 10.00 до 15.00 часа в зала Средец, София Хотел Балкан (Шератон), София.

Специализираните предприятия-членове на федерацията ще получат официална покана и програма за събитието по е-поща.

Вечерта на 11 ноември от 18.30 часа в зала Сердика на София Хотел Балкан ще се отбележи 20-годишнината на НФРИ с официална вечеря. 

НФРИ кани всички свои членове в организираните събития на 11 ноември 2020 г.

Предвид създалата се ситуация във връзка с пандемията Covid-19 и въведените противоепидемични мерки, ще бъде гарантирано спазването на изискването за осигуряване на физическа дистанция по време на заседанието и ще бъдат предвидени лични предпазни средства по време на участието в него, както и на вечерята. 

Изборът на хотел се основава на отличен отзвук от партньори при организиране на събития с предприети действия от страна на хотела в условията на пандемията Covid-19. 

В срок до 20 октомври 2020 г. на е-поща nfri@abv.bg следва да се заяви участие във форума /имена, длъжност, телефон и имейл за контакт/ на присъстващите.