Безплатна платформа за обучения на Европейската банка за възстановяване и развитие в подкрепа на МСП

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) стартира безплатна онлайн програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро, малки и средни компании (МСП), изправени пред икономическия ефект от корона вирус пандемията.

Програмата на ЕБВР, под надслов „Ноу-хау за … по време на криза“, обединява важна информация в централизиран хъб, където предприемачите могат да получат практическа помощ, включително обучителни материали и съвети за справяне с кризата от ключови индустриални експерти.

Всички ресурси от безплатната платформа за  обучения на ЕБВР са  налични на този адрес: https://www.ebrd.com/ebrd-know-how-academy.

Ресурсите включват ценни съвети и инструменти за цялостното заздравяване на бизнесите, като в основата на платформата залягат следните основни модула:

1) клиенти и доставчици;

2) основи на финансовия мениджмънт;

3) финансиране;

4) служителите;

5) мениджмънт и предизвикателства пред лидерството.

Освен петте модула, на платформата може да се открият и ценни ресурси като видеа от секторни експерти, инструменти за работа от водещи консултанти като EY и PwC и други.