Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира серия безплатни онлайн обучения

Организираните обучения от ИАНМСП, са в полза на МСП в настоящите условия на епидемична обстановка.

Предстоящите събития ще представят теми, свързани с дигитализация на бизнеса, дигитално брандиране и популяризиране на марката, ръководство за продажби в полза на собственика на малкия бизнес, маркетинг в социалните мрежи, проучване на пазара, намиране и привличане на инвеститори, привличане на клиенти, възможности за финансиране на малкия бизнес, конкурентно предимство, млади предприемачи, ефективен мениджмънт и лидерство, продажби и обслужване на клиенти.

В тази връзка, ИАНМСП отправя молба за попълване на специално създадената анкета, в която представителите на бизнеса могат да споделят темите, представляващи най-голям интерес за тях, както и да предложат нови според настоящите им нужди.

Линк към анкетата: 

  https://bgsmepromotionagency.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_das23LRUOdpBry5