Проект „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 по Програма Еразъм+

На 21 януари 2021 г. се проведе онлайн работна среща по проекта „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 CSRin4.0 (2020-1-BG01-KA203-079025) по Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектното предложение е разработено по ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование".

Организации в проекта: Стопанска академия „Д. Ценов“ (Свищов) – водеща организация и партньори:

  • НФРИ;
  •  Акредитационен съвет на предприемачески ангажираните университети (Германия);
  • Католически университет в Мурсия (Испания);
  •  и Университета в Ниш (Сърбия).

            Проектът предвижда създаване на курс на обучение на студенти по икономически специалности във висшите училища.

            На срещата беше отбелязан старта на уебсайта на проекта (https://csr-project.eu/).     Следващият етап е стартиране на страници в социалните медии и използване на други възможностите за популяризиране на проекта. Бяха разпределени предстоящите задачи между партньорите и сроковете за тяхното изпълнение – подготовка на въпросници към лектори, студенти и експерти от бизнеса, обобщаване на данните, разработване на рамка за компетентностите, разработване на учебна програма, адаптиране на националните версии и обратна връзка от членовете.