Семинар Годишно данъчно приключване на 2020 г. и промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01.01.2021 г. за специализираните предприятия

НФРИ организира и проведе за своите членове двудневен учебен онлайн семинар на 4 и 5.02.2021 г. на който бяха разяснени конкретни казуси по годишното данъчно приключване на 2020 г. и промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01.01.2021 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприятия.

            Участниците в семинара от предприятия и организации на хора с увреждания, бяха запознати от професионалисти от НАП, с въпросите по прилагане на ЗДДС, облагане доходите на юридическите лица по ЗКПО, облагане доходите на физическите лица, промени в осигурителното законодателство и разглеждане на коркретни казуси.