„Дни на отворените врати“ на Агенцията за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания проведе Дни на отворените врати от 9 до 15 февруари 2021 г. под формата на уебинари чрез платформата ZOOM за потенциални кандидатстващи по обявените от агенцията конкурси за финансиране на проекти през 2021 г.
            На 12 февруари в онлайн събитието за участниците в конкурса за финансиране на целеви проекти по чл.49 от Закона за хората с увреждания, се включиха и специализирани предприятия, членове на федерацията. 

            Участниците в дните бяха запознати с условията за кандидатстване за финансиране на проекти към Агенцията за хората с увреждания – критерии за допустимост и документи при кандидатстване, специфични изисквания и срокове за изпълнение на проектите, допустими дейности и разходи, стимули при разкриване и преоборудване на работни места за дългосрочно безработни хора с трайни увреждания. Беше проведена ползотворна дискусия, като участниците получиха отговори на поставени въпроси.