Онлайн дискусия „Възможности - трудови умения - заетост - достоен живот: социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за хората“, 26 март 2021 г.

Центърът за нестопанско право в партньорство с други заинтересовани организации проведе онлайн дискусия „Възможности – трудови умения – заетост – достоен живот”.     Фокус в дискусията бяха оциалните предприятия, които имат важна роля за решаването на един от най-трудните въпроси – упражняването на правото на труд на уязвими групи хора като ключ за достоен живот. Голяма част от социалните предприемачи осигуряват работа на хора, които трудно биха могли да се преборят с конкуренцията на пазара на труда, друга част – помагат като изграждат умения, които всеки работодател счита за задължителни, трети – се опитват да свържат търсещи работа хора с предлагащи заетост компании и организации. И нещо повече - те са активен застъпник и надежден партньор в споделянето на предизвикателствата и предлагането на нови решения, адаптирани към променените нужди и среда.

            Председателят на НФРИ Е.Тодорова взе участие в проведената дискусия. Бяха обсъдени и споделени успехите и предизвикателствата пред социалните предприятия, включително и инициативата „Да пораснем заедно: идеи и действия за по-добро утрe". С нея се цели развитие на общността на социалните предприятия в България и средата за тяхното съществуване, генериране на идеи за нови мерки и подходи, тяхното обсъждане и поемане като ангажимент от лидерите в сектора.