Уебинар Защита от санкции и промените в административните наказания, които контролните органи на Инспекцията по труда могат да налагат, след промяната на Кодекса на труда от края на 2020 г.

Фотография

 На 1 юли НФРИ организира за своите членове специализирани предприятия онлайн семинар: Защита от санкции и промените в административните наказания, които контролните органи на Инспекцията по труда могат да налагат, след промяната на Кодекса на труда от края на 2020 г.”  Лектор на семинара беше Теодора Дичева, с над 30 години стаж в Главна инспекция по труда, 10 години от които като директор на правна дирекция в Инспекцията по труда.  Към настоящият момент е консултант на свободна практика с област на дейност трудови правоотношения. Автор е на многобройни публикации на теми, свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд и е един от утвърдените лектори в тези насоки.