Уебинар за популяризиране на социалното предприемачество

На 22 юни т.г. НФРИ взе участие в организираният от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи уебинар за популяризиране на социалното предприемачество. В уебинара се включиха и членовете „Пролет” ЕООД – гр.Пирдоп, „Работоспособни.бг” ЕООД, София и БГАсист ЕООД, София.
     В първата сесия Весела Аверьянова – експерт в МТСП запозна участниците с възможностите и критериите за вписване на социални предприятия в Регистъра на социалните предприятия.
     Във втората сесия Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика представи Наръчника за ефективни комуникационни модели свързани със социалния диалог на регионално ниво.