Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2022 г.:

 

1. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Краен срок: 31.03.2022 г. за социални проекти и 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти

 

 

2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. 

Краен срок: 21.03.2022 г.

 

3. Конкурс за проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Краен срок: 26.04.2022 г.

 

4. Конкурс за проекти за обичайни работодатели по Националната програма за заетост на хора с увреждания.

Краен срок: 18.04.2022 г.

 

5.  Конкурс за проекти за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания".

Краен срок: 22.03.2022 г.

           

6. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Краен срок: 14.03.2022 г.

 

Към сайта на АХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6