Работна среща между НФРИ и представители на Факултета по педагокига към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, София

На 01.03.2022 г. се проведе онлайн среща с председателя на НФРИ и представители на Факултета по педагогика към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, София, катедра „Социална работа”. Бяха обменени идеи за бъдещо сътрудничество с Кариерния център към университета. Беше обсъдено сключването на рамково споразумение и сфери на сътрудничество.