Посещение на експерти от Фондация ONCE, Испания на НФРИ и предприятия от федерацията

Фотография

Фотография
Фотография

 В периода 21-23 март 2022 г. експерти от Фондация ONCE, Испания, представители на  Мрежата D-WISE бяха на посещение на НФРИ и предприятия от федерацията.

Мрежата D-WISE стартира Европейска обсерватория за приобщаваща заетост  с цел повишаване на осведомеността, изграждане на партньорство с ЕС и провеждане на проучване на общите характеристики и предизвикателства на организации на социалната икономика и компании, наемащи значителен процент от хората с увреждания в Европа. 

Проектът, съфинансиран от Европейския социален фонд в рамките на Disability Hub Europe , е създаден от коалиция от шест организации, активни в сектора на социалната икономика, наемащи хора с увреждания от Белгия, Холандия, Словения, Франция, Швеция и Испания. На европейско ниво в мрежата участват асоциациите Европейската платформа за рехабилитация (EPR) и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Освен това Workability International, Европейският форум за хората с увреждания (EDF), Европейският съюз за подкрепена заетост (EUSE) и Глобалната мрежа за бизнеса и хората с увреждания на Международната организация на труда (МОТ) служат като наблюдатели.

Представителите на мрежата Ана Жувиньо и Антонио Алваро запознаха председателя на НФРИ и Е.Негулова, управител на специализирано предприятие НИКЕ АД, член на федерацията, с целите на мрежата D-WISE – да се ​​анализира сектора на социалната икономика и съществуващите модели на заетост за хора с увреждания в социалната икономика и тяхното привеждане в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UN CRPD), да се проучат потребностите на политиката, да бъдат предоставени  препоръки за вземащите решения, да се допринесе за Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за устойчиво развитие.

От своя страна председателя на НФРИ представи модела на заетост за хора с увреждания в България и потребностите и дейностите на специализираните предприятия.

На място бяха посетени две специализирани предприятия – Лозана ЕАД, София и Стопански дейности КЦМ ООД, Пловдив. Ив.Пискова, управител на Стопански дейности КЦМ и Ат.Атанасов, зам.управител на Лозана запознаха гостите със спецификата на  производствените дейности и проблемите пред тях в условията на COVID 19.