Заседание на Организационни комитет на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

Фотография

На 3 май 2022 г. в качеството си на член на Организационния комитет на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика, председателят на НФРИ взе участие в работата на комитета. Присъстващите обсъдиха проекта на програма за предстоящия форум, възможностите за изложителите да осъществят срещи с предприятия от обичайна среда и други социални предприятия и логистиката за провеждане на събитието като цяло.