Семинар „Конфликти и професионална реализация“ на 29 и 30 юни 2022 г. за работещите от „Мальовица” ЕООД

Фотография

На 29 и 30 юни 2022 г. в гр.Стрелча, НФРИ организира семинар Конфликти и професионална реализация за работещите в общинското предприятие „Мальовица” ЕООД, гр.Самоков.

Лектор на семинара беше Майа Фьодорова-Радичева. По време на семинара разгледани бяха темите – социална среда и социално взаимодействие на работното място; работа в екип и вземане на решения; конфликти и предпоставки за възникването им в професионална среда; психологически стратегии за решаване на конфликти; психо-социална подкрепа; работа и смисъл; интерпретация на поведението на другите; подобряване на качеството на живот, чрез професионално удовлетворение.

В дните на обучението участниците имаха възможност да работят в среда изнесена извън работното място, да повишат мотивацията си и да релаксират сред природата.