Уебинар „Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат” на 4 юли 2022 г.

Фотография

На 4 юли 2022 г. НФРИ организира за своите членове уебинар „Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат”.

Лектор на семинара беше адвокат Доровски от Юридическа кантора Доровски и Доровска в гр.София, който запозна участниците с разпоредбите на чл.13 и чл.14 от Наредбата за трудоустрояване, вида на допълнителното трудово възнаграждение, вида на системата за заплащане на труда, правно-организационната форма на работодателя и качеството/статута на съответния служител и възможните варианти за приложение на разпоредбата. В края на уебинара адв.Доровски разгледа различни съдебни решения на Висшия административен съд по прилагане на нормата, изведе съответните изводи и даде своите препоръки за недопускане на грешки при прилагане на разпоредбата.