Министър Гьоков представи новия изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания доц. д-р Георги Йорданов

Фотография

На 29 юли 2022 г. министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков представи новия изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) доц. д-р Георги Йорданов пред национално представителните организации на и за хора с увреждания. Основен фокус на разговора бяха теми, свързани с изпълнението на държавната политика за правата на хората с увреждания. От името на НСРХУ участие в срещата взе Е.Тодорова.

Участниците в срещата обсъдиха новия механизъм за финансиране и предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Е.Тодорова, председател на НФРИ, благодари на министър Гьоков за навременното стартиране на програмите, изпълнявани от АХУ през 2022 г. Това предотврати опасността настоящата година да е нулева за този вид дейност.

На срещата представителите на неправителствения сектор отбелязаха необходимостта от актуализиране на действащите методики за финансиране на програми и проекти от АХУ във връзка с намаляването на административната тежест и улесняване достъпа на бенефициентите. Програмите на Агенцията са насочени към подпомагането на хора с трайни увреждания желаещи да стартират собствен бизнес, обичайни работодатели на хората с увреждания, специализирани предприятия и кооперации, стартиращи защитени центрове, неправителствени организации, културни паметници и др.  

След постигнат консенсус по темата, ръководството на АХУ се ангажира с инициирането на съвместни действия за подобряване условията за достъп до финансиране на организации и работодатели на хора с увреждания.