Партньорска среща по проект CSR in 4.0 с академични среди и неправителствени организации в периода 1-2 август 2022 г. в София

Фотография

Фотография

На 1 и 2 август 2022 г. в гр.София се проведе последната партньорска среща по проект CSR in 4.0  /https://csr-project.eu/  От страна на НФРИ, партньор в проекта, участие взеха Е.Тодорова, К.Иванова и Сл.Славков. В срещата участваха експерти от Стопанска академия „Д.А.Ценов”, Католическия университет в Мурсия, Испания, Университета в Ниш, Сърбия и Акредитационния съвет на предприемачески ангажираните университети, Мюнстер, Германия.

Беше направен преглед и дадена обратна връзка от партньорите по работните пакети за компетентната рамка с учебната програма и курса за въздействието на Индустрия 4.0 върху КСО, както и преглед на ръководството за преподаватели. Предприеха се стъпки за подготовка за финалните събития и финалното отчитане на проекта.