Работна среща по проект на Националния съвет на хората с увреждания в България на 19 август 2022 г. в София

Координаторът на проекта от Европейския форум на хората с увреждания Филипа Такърще посети София на 19 август т.г. във връзка с изпълнението на дейностите по Проект „Възход“, изпълняван от Националния съвет на хората с увреждания в България, финансиран от Европейския форум на хората с увреждания и Фондация СИТИ.

Координаторът на проекта от българска страна Валентина Кордова представи дейностите на проекта, които ще се изпълнят в България до края на 2022 г. Срещата с представителя на Европейския форум на хората с увреждания беше изключително полезна, още повече предстои проектът да бъде продължен с още една година.