Агенцията за хората с увреждания (АХУ) сключи пет договора с предприятия от НФРИ за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

Фотография

На 31 август 2022 г. в присъствието на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и заместник-министър Надя Клисурска, изпълнителният директор на АХУ доц. д-р Георги Йорданов и управителите на класираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания подписаха договорите за изпълнение.

 „Хората с увреждания са ценен капитал и трябва да бъдат интегрирани на пазара на труда. Министерството на труда и социалната политика ще продължи своите усилия за подкрепа както на работодателите, така и на хората с увреждания по отношение на тяхната заетост и грижите, които получават, отбеляза министър Лазаров.

Проектите са за разкриване и оборудване на нови работни места за хора с трайни увреждания, както и за финансиране на дейности за повишаване на конкурентоспособността на работодателите чрез изграждане на нови производствени линии и технологично оборудване за шивашкото и печатарското производство, както и в сферата на туристическите, транспортните и авторемонтните услуги.