Стартират семинари по проект на Националния съвет на хората с увреждания в България

Фотография

В периода 19-21.09.2022 г. се проведоха обученията по Проект „Възход“, изпълняван от Националния съвет на хората с увреждания в България, финансиран от Европейския форум на хората с увреждания и Фондация СИТИ. Първият семинар на тема „Изграждане на капацитет за комуникации. Разработване на  информационни материали” се проведе в гр.София с лекторите Ванеса Джеймс, експерт от Европейския форум за хората с увреждания, Цветомир Ценков, PR експерт и журналист и Мария Герганова, експерт Комуникации и информация в Инфо Център ЕК.