Среща на екипи, работещи по проекти в рамките на Програма "ЕРАЗЪМ+"

Фотография

На 28.09.2022 в гр.София се проведе съвместна среща на екипи, работещи по проекти в рамките на Програма "ЕРАЗЪМ+". Срещата имаше за цел да осъществи обмен на опит и промотиране на проектите, посветени на наближаващите дни на ЕРАЗЪМ 2022.

Проектът „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност с оглед измененията при Индустрия 4.0“, в който НФРИ е партньор, бе представен на срещата.