Университетски бизнес форум на Софийския университет „Кл.Охридски” в София

Фотография

На 13 октомври 2022 г. в Софийския университет „Климент Охридски” се проведе Университетски бизнес форум. Целта на форума беше да подкрепи диалога между университета и бизнеса, като запознае работодатели и предприемачи в образованието и сродните му сектори с актуалните приоритети и практики в практическата подготовка на студентите, а така също и в подкрепа на мобилността и кариерното развитие на своите служители и академични кадри.

Представители на НФРИ взеха участие в събитието. Гостите на форума имаха възможността да се запознаят с дейността на членовете от НФРИ. Бяха разпространени рекламни материали на предприятията от федерацията.
В програмата на форума беше включено и откриването на Дни на отворените врати на Факултета по педагогика, а така също и студентска секция "От студенти - за студенти". В нея студентите от Факултета по педагогика на Софийския университет се срещнаха с професионални ментори и потенциални работодатели, а бизнес форумът даде възможност на обучители, експерти по квалификация и развитие на персонала и работодатели в образованието да посетят университетски звена за продължаващо образование и учене през целия живот и да се запознаят с техни иновативни практики за неформалното обучение и образование.

Събитието се организира в рамките на програмата на Национална конференция с международно участие на тема "Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи пред неформалното образование в България", в периода 13 - 15 октомври 2022 г.