Обучение по проект на Националния съвет на хората с увреждания в България

Фотография

В периода 12-14 октомври 2022 г. продължи обучението по Проект „Възход“, изпълняван от Националния съвет на хората с увреждания в България, финансиран от Европейския форум на хората с увреждания и Фондация СИТИ. Проведоха се серия от семинари в които се включиха и представители от НФРИ. Бяха застъпени темите „Въведение в застъпничеството и лобирането в ЕС”;  „Политика и програми - Комитет по правата на хората с увреждания и равенство и множествена и междусекторна дискриминация”;  „Права в ЕС:  Младеж, Закон за достъпност и транспорт”;  „Стратегия за хората с увреждания. Ролята на фондовете на ЕС в прилагането на стратегията”. Обучението се проведе в гр.София с лекторите Алваро Кюсеро,  Марин Улдри, Лоредана Дикси, Хайдън Хамърсли,  експерти от Европейския форум за хората с увреждания. Другите теми „Важни български документи за хората с увреждания” и „Застъпничество и лобиране” бяха представени от Латин Банков от Съюза на инвалидите в България и Мария Георгиева от Сдружение „АРИР-Сливен”.