НФРИ организира и проведе Онлайн панаир на социалните предприятия, с участие на 50 изложители на стоки и услуги в периода 14-21 ноември 2022 г. на уеб платформата на Balkan Fair Online balkanfair.online

Фотография

Онлайн панаира „Социални предприемачи” се проведе в дните 14-21 ноември 2022 г., в рамките на обявената Световна седмица на предприемачеството, на уеб платформата balkanfair.online. Основен организатор беше Националната федерация на работодателите на инвалиди с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика.

Бяха създадени благоприятни условия за развитие на дигиталния маркетинг, отговорен за технологичното развитие на един надежден и добре работещ бизнес, разпознаваем в дигиталното пространство и ускоряване на интеграцията на социалните предприятия в онлайн пространството, да бъдат по-успешни и да промотират дейността си, включително чрез присъствие в социалните мрежи, да развиват марковата си идентичност и да бъдат разпознаваеми. 

Предприятията от сектора на социалната икономика предоставят възможност на хората в неравностойно положение да намерят заетост и достойно заплащане за своя труд. Дейностите, извършвани от социалните предприятия са в разнообразни икономически дейности. Основната част от изложителите са от текстилната, хранително-вкусовата и преработваща промишленост, козметиката, арт изделия, туристически, консултантски, рекламни услуги и др. Изложителите представиха конфекция и трикотаж,  народни носии, спално бельо, мебели, изделия от дърво, пластмасови изделия, работни и униформени облекла продукти за хора със слухови проблеми, пластмасови изделия, хотелски консумативи и билкова козметика, био-продукти, градинска мебел, хартиени пликове, уеб-реклама и дизайн, туристически услуги; издателство; художествени и сувенирни стоки, приложно изкуство, разсад и саксийни цветя, ядки, стерелизирани плодово-зеленчукови консерви и др., както и услуги за хора с увреждания - арт-терапия и трудотерапия.

По този начин се създадоха предпоставки за разширяване на достъпа до нови пазари на предприятията от социалната икономика участници в онлайн изложението. Популяризираха се произвежданите от социалните предприятия стоки и предоставяните услуги.

Чрез тази изява, и нейното отразяване от социалните мрежи, се допринесе за видимостта на социалните предприемачи, които успешно съчетават бизнес и социална кауза, осигурявайки работни места  и възможност за професионална изява на хора с увреждания.

Повишаването на осведомеността и чувствителността към социалното предприемачество е важен етап към подобряване на живота на неравностойните групи на пазара на труда, засилване на толерантността между хората и изграждане на вътрешния социален капитал.

По този начин онлайн панаирът даде ясно послание за значимостта на социалното предприемачество в България, приносът към обществото, който дават неравностойните групи на пазара на труда за развитие на социалната икономика.