Годишната национална награда за социални иновации

Фотография

Фотография
Фотография

Церемонията по награждаването с Годишната национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика) се проведе на 22.12.2022 г. в гр. София.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова връчи два приза по време на Годишните национални награди за социални иновации, организирани от Министерството на труда и социалната политика. В категорията „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ бяха отличени Общинското предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ и Централният кооперативен съюз. 

Зам.-министърът изрази надежда през 2023 г. да има още по-голямо разнообразие от регистрирани социални предприятия. Тя анонсира предстоящите процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“, с които ще бъде подкрепена дейността на социалните предприятия. Подкрепа ще получат дейности, свързани със защитена заетост, подкрепена заетост, обучение, разширяване на производството на социалните предприятия и др.

Над 60 млн. лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат инвестирани в мерки за подкрепа на стартиращи и действащи социални предприятия, уточни ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов. Той припомни, че в програмен период 2014-2020 г. над 4 700 представители на уязвимите групи са включени в близо 250 проекта, свързани със социалното предприемачество. За нас е важно, че осигуряваме възможност хората да получат подкрепа, за да се реализират на пазара на труда“, подчерта той. След приключване на проектните дейности, в устойчива заетост са останали над 2 500 работещи в социалните предприятия.

Ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов връчи три награди в категорията „Социални иновации, свързани със заетост“. Отличия получиха „МИР-И“ ЕООД, „ГИФ“ ЕООД и „Техно одит експерт“ ЕООД.

Честито на колегите „Мир-И” ЕООД, гр.Етрополе и „ГИФ” ЕООД, гр.Варна за полученото признание, за дългогодишната и упорита работа и постигнатите успехи!