Европейски панаир за социални предприятия и кооперации за хора с увреждания на 29 март 2012 в „Международен панаир Пловдив” АД

Фотография

От 29 март до 1 април 2012 г. в гр. Пловдив се проведе Първият европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, последовател на проведените до сега девет Национални изложения на тези структури, иницирани от неправителствените организации, в които членуват тези предприятия. Фокус на инициативата са развитието на социалното предприемачество, обмяната на опит и добри практики, повишаване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания и осъществяването на бизнес контакти. Общо 84 социални предприятия и кооперации за хора с увреждания от България, Белгия, Италия, Румъния и Сърбия участват в международния форум. Секторът на социалните предприятия има годишен оборот над 50 милиарда евро в рамките на Европа. Инициативата се реализира във връзка с изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020”.

Еврокомисар Ласло Андор и Министър Тотю Младенов откриват Европейския панаир

Панаирът стана реалност благодарение на подкрепата на Европейската комисия, която бе съорганизатор на проявата. Съорганизатори бяха и Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОП), Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Националният съюз на трудово-производителните кооперации, Националната федерация на работодателите на инвалиди, Съюза на глухите в България и Национания съюз на кооперациите на инвалидите.

Експозициите бяха разположени в палата 6 на Международен панаир Пловдив до 1 април. Въпреки краткото време за подготовка бяха представени, със съдействието на СЕКОП, 10 социални предприятия и кооперации от Белгия, Италия, Румъния и Сърбия.

„Европейската комисия подкрепя развитието на социалните предприятия и усъвършенстването на социалната икономика в България. Финансовите инструменти на Европейския социален фонд трябва да се използват още по-интензивно, за да се увеличават добрите примери за интеграция на трудовия пазар на хората с увреждания”. Това каза еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното включване Ласло Андор в Пловдив по време на Международния панаир. Заедно с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, той откри първия Европейски панаир за социални предприятия и кооперации за хора с увреждания като отбеляза, че инициативата е голяма крачка не само за България, но и за целия ЕС. В първото издание на този форум участваха и ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Зинаида Златанова, заместник-министрите на труда и социалната политика Валентина Симеонова и Зорница Русинова, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски и кмета на Пловдив Иван Тотев.

Включването на хората с увреждания в трудовия процес е основна предпоставка за тяхната интеграция и подобряване качеството им на живот, отбеляза министър Младенов при откриването на събитието. Той представи политиките на правителство за тяхната социална интеграция като Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”, мерките по Закона за насърчаване на заетостта.

Разглеждане изложбените щандове на специализираните предприятия

След откриването на панаира официалните гости разгледаха изложението на стоки.

Социалните предприятия се отличават с висока заетост, конкурентни цени и добро качество на продуктите, констатира министър Младенов. Дейността, която изпълняват, е предимно в сферата на производството (шивашки изделия, хранителни стоки, метални изделия, дърводелство, и др.), и в сферата на услугите (компютърни, зъботехнически, счетоводни, книговезки, козметични, социални услуги).

Министър Младенов и председателя на НФРИ Е.Тодорова обсъждат възможностите за подкрепа на специализираните предприятия чрез европейските фондове.

"Това е забележително събитие, ясно послание за целия Европейски съюз, че хората в неравностойно положение трябва да бъдат подкрепяни много активно. Предложили сме да бъдат създадени специални програми за подпомагане на този вид фирми от европейските фондове", отбеляза Еврокомисар Ласло Андор. Еврокомисарят бе впечатлен от модните колекции и стоките за дома, както и от факта, че голяма част се изнасят.

От Националната федерация на работодателите на инвалиди участие взеха СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ, ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД, ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП, МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ, МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ, НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО, ЕТ ИРА-МХК – КАЗАНЛЪК, ХЪЧИТЕКС ЕООД – ПЛОВДИВ, ,МЕРЕСЕВ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА, ЕТ САВИНА – САБИНА ДАНЕВА - ЯМБОЛ, МАРИЦА ЕАД – ПЛОВДИВ, ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ – СОФИЯ, ВЕЛДИЯ ДИЗАЙН – СОФИЯ и ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК.