Международна конференция на високо ниво на тема „Социалната икономика – вдъхновяваща, иновативна, обединяваща“

Фотография

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова откри международна конференция на високо ниво на тема „Социалната икономика – вдъхновяваща, иновативна, обединяваща“ на 4 октомври 23 г. в зала 8 на Националния дворец на културата в София. Събитието е в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, което страната ни пое през втората половина на 2023 г.

Декларацията е приета през 2015 г. от Франция, Италия, Люксембург, Словакия, Словения и Испания и представлява пътна карта за развитието на социалната икономика като среда за създаване на работни места на хора в неравностойно положение и социални иновации. България се присъединява към документа през 2021 г., а към настоящия момент Люксембургската декларация е подписана от 21 държави - членки на Европейския съюз.

С видеообръщение към участниците се обърна и еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит. „В Европейския съюз продължаваме да следваме предложения в края на 2021 година План за насърчаване на социалната икономика и за създаване на работни места. Вярваме, че направените предложения от Европейската комисия за създаване на институционална рамка ще помогнат на държавите да интегрират социалната икономика в социалните си политики, което ще допринесе за по-широка подкрепа на гражданите, създаване на стабилни работни места, подобряване на живота на отделни групи и усъвършенстване на националните законодателства“, каза Никола Шмит.

На конференцията бяха обсъдени възможностите за сближаване на равнищата на развитие на социалната икономика в страните от Източна и Западна Европа чрез насърчаване на партньорствата между отделни региони и подкрепа на сектора чрез публично финансиране, както и чрез прилагането на добри практики за развиването на социални иновации и социални клъстери.

В конференцията в София участие взеха представители на България, Испания, Люксембург, Словакия, Унгария, Чехия, Франция, Италия, Румъния, Белгия. В рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет за наблюдение на Люксембургската декларация в НДК се проведе и 11-ият Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика.