Среща с представители на ОИСР

На 30 ноември 2023 г. председателят на НФРИ взе участие в работна среща между представители на национално представителните организации и представители на ОИСР за включването на хора с увреждания на пазара на труда.

По време на срещата с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР, Е.Тодорова посочи, че са необходими повече инвестиции за включване на хората с увреждания на пазара на труда с цел подобряване на тяхната икономическа активност, повишаване на тяхната конкурентоспособност и удовлетвореност. Срещата се проведе в МТСП по искане на представители на ОИСР.

Представители и на другите организации изказаха своята удовлетвореност от съвместната работа с Министерството на труда и социалната политика в консултативния съвет на хората с увреждания.