Представители на НФРИ взеха участие в заключителната конференция по проект FAIR на Балканския институт по труда и социалната политика

Фотография

Фотография

На 21 март 2024 г. в гр.София Балканският институт по труда и социалната политика проведе заключителна конференция по проект  FAIR, който се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Участниците бяха запознати с целите и резултатите по проекта, като Лене Бовик от Fonix, Норвегия, представи норвежкия опит за трудова рехабилитация и адаптация на работни места.

Изключителни технологии в сферата на благосъстоянието и приобщаващата среда бяха представени от българските иноватори – Артин Тотев-Анти тремор технология; Любомир Стоянов – OmniBot вертикализатор, Боян Шейтанов – уеб решения за достъпна среда, Петко Стоев – Екзоскелети и роботи за рехабилитация, Румен Спространов – Персонализирани съвети за превенция на здравето и Мартин Димов – AI и измерване на удовлетвореността от медицински изделия за лична употреба и благосъстояние.

От МТСП Марин Байчев, началник отдел "Интеграция на хората с увреждания" в министерството представи пилотния проект за високотехнологични помощни средства с който ще бъдат подкрепени около 3000 лица в работоспособна възраст.

От страна на НФРИ участие взеха председателя на УС Е.Тодорова, К.Иванова, консултант подкрепена заетост и представителите на специализираните предприятия Мими Иванова от „Мир” ЕООД – Етрополе, Стефка Ярловска от „Мальовица” ЕООД – Самоков, Атанас Атанасов от ЕАД „Лозана” – София, Величка Колчева от „Велдия Дизайн” ЕООД – София, Емил Калинчев от „ДЦ Да Винчи Клиник” ООД, Доброслав Илиев от „Глобал Консулт БГ” ЕООД – София и Габриела Доброволова от „БГАсист” – София.

Заключителната конференция по проекта може да се проследи в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OupOKvb4Yqw

К.Иванова от федерацията се включи и в серия от кратки уебинари на 18, 19 и 20 март 2024 г., посветени на технологиите, които помагат на хора с увреждания в работната среда, на които бяха представени и нагледни примери от Норвегия от Fønix Sandefjord AS.

Първият ден бяха разгледания различните видове технологии, предназначени да облекчат конкретни функционални увреждания. Беше показано как тези иновации могат да трансформират ежедневието на работното място.

През вторият ден с конкретни примери беше представено как технологиите за благосъстояние подобряват производителността чрез увеличена достъпност, подобрено изпълнение на работата, повишена ефективност и в намаление на отсъствията от работа.

Третият ден беше представена  концепцията за "жива лаборатория" с практически примери за прилагането ѝ в сферата на технологиите на благосъстоянието.