Семинар "Промени в Методиката на Агенцията за хората с увреждания за социални и инвестиционни проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в гр. София

Фотография

На 22 март 2024 г. в гр.София в залата на "Лозана" ЕАД  НФРИ  проведе Семинар "Промени в Методиката на Агенцията за хората с увреждания за социални и инвестиционни проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания" в гр.София. Бяха разгледани новите моменти в Методиката, условията за кандидатстване и документацията неразделна част от конкурсните предложения.

Участниците, представители на специализирани предприятия за хора с увреждания споделиха удовлетвореността от разискванията и увереността, че имат проектни идеи отгаварящи на условията за кандидатстване.