"Изкуството - паралелна вселена" - изложба от творби на хора с увреждания

Изложбата на творби от хора с увреждания "Изкуството - паралелна вселена" беше открита на 18 април в Галерията на Съюза на българските художници в София, ул. „Шипка” 6 от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. „Хората с увреждания притежават талант и определени дарби, чрез които се интегрират пълноценно в обществото”, каза министър Младенов. Сред официалните гости бяха заместник-министър Валентина Симеонова и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Присъства и председателя на федерацията Е.Тодорова и други представители на националнопредставителните организации. Изложението беше отворено за посещения до 28 април 2012 година. “Изкуството освен, че е доказателство за неограничения човешки интелект, духовност и талант, при хората с увреждания, то е средство за изява на тяхната голяма воля. То е стремеж за независим живот.” - подчерта председателят на Съюза на слепите Васил Долапчиев Изложбата се организира от Министерство на труда и социалната политика, национално представителни организации на и за хора с увреждания и Съюза на българските художници.

По национален обхват и мащаб тя е първа по своя характер в страната. Изложбата включва 126 експоната - картини, стъклопис, дърворезба и керамика, от 63 автори с различен вид и степен на увреждане.

Експозицията се реализира по проект финансиран от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Част от творбите бяха изложени в Народното събрание от 29 февруари до 9 март на текущата година.