Годишно Общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания – 26-27 май 2012 г., Копенхаген

На 26 и 27 май 2012 г. бе проведена 15-тата годишна Генерална асамблея на ЕФХУ в Копенхаген (Дания). Елка Тодорова, председател на НФРИ, съвместно с Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидите в България представляваха Българския Национален съвет на хората с увреждания, чийто председател е Кр.Коцев. Сред всички важни теми 170-те участници се концентрираха върху това как да се подсигури резултатност на ЕС относно Стратегията за хората с увреждания 2010-2020. При това, повече от всякога мерките за икономии водят до тревожни ситуации за хората с увреждания в Европа. Движението на хората с увреждания прие силна резолюция относно човешките права като начин за излизане от кризата: пет седмици преди срещата на върха на ЕС, фокусирана върху растежа. Целта на резолюцията е да се гарантира това ръководните органи на ЕС да включат 80-те милиона хора с увреждания в стратегията за растеж.

На откриването на общото събрание Даян Рихлер, в позицията си като председател на Международния алианс на хората с увреждания (МАХУ) подкани 170 участници с думите: „Международното движение на хората с увреждане трябва да се запази силно и единно, за да се гарантира прилагането на Конвенцията на ООН в целия свят”. Тя обяви също така, че Янис Вардакастанис ще поеме председателството на МАХУ от юли.

Стратегията на хората с увреждания 2010-2020

Движението на хората с увреждания обсъди изпълнението на Европейската стратегия за хора с увреждания 2010-2020 и дебатираха с представител от Европейската Комисия. Това даде възможност да се фокусират върху важните предстоящи законодателства и програми като например Европейския Акт за достъпност, Структурните фондове и многогодишната финансова рамка. Тези инструменти са от решаващо значение, понеже ще намерят място в европейските политики за хора с увреждания за следващото десетилетие.

Криза: човешките права и изходa от кризата

Кризата удря сериозно хората с увреждания в Европа. Освен това мерките за икономии допълнително деградира тяхната несигурната ситуация. Общото събрание прие силна резолюция за човешките права като начин за излизане от кризата седмици преди срещата на върха на ЕС. Целта на резолюцията е да се гарантира това ръководните органи на ЕС да включат хората с увреждания в стратегията за растеж. Президентът на ЕФХУ Янис Вардакастанис съобщи, че „Растеж не може да има без участието на 80 милиона лица с увреждания: мерките, които ще се приемат по време на срещата на върха на ЕС трябва да бъдат наистина амбициозни и приобщаващи”.

Важни разпоредби на резолюцията се фокусират върху съществени проблеми, които ще бъдат разгледани по време на срещата на ЕС през юни. ЕФХУ иска от ръководните органи да положат основите на ново споразумение за Европа, насърчаващо устойчив растеж за всички и разработване на иновации в дизайна на ИКТ устройства и услуги за пълното прилагане на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Много важно също така е и изграждането и модернизирането на достъпна инфраструктура.

ЕХУ също така обеща да използва структурните фондове за подкрепа на основните права на хората с увреждания. Резолюцията също така подчертава как ще бъде засилена заетостта посредством развитието на устойчиви услуги, насърчаващи независимия живот за всички хора с увреждания, както и живот в общността.

Янис Вардакастанис приключи срещата със следното послание към ЕС: „Хората с увреждания ще следят отблизо по-нататъшното развитие и предприетите от правителствата действия, и ще използва всички демократични инструменти за да бъдат включени и да направят така, че гласа на европейските граждани с увреждания да бъде чут.”