Националният съвет на хората с увреждания в България – клон Хасково изпълнява Проект „Достъпност за всички” по европейската програма за териториално сътрудничество Гърция - България

На 15 октомври 2012 г. за първи път на конференция в Хасково беше представен проектът „Достъпност за всички" по европейската програма за териториално сътрудничество Гърция – България. В конференцията взеха участие представители на местните и регионалните власти, на неправителствени организации на хора с увреждания и на медиите.

От Националната федерация на работодателите на инвалиди участваха Сияна Кисьова – управител на „Ния Милва” ЕООД – Хасково и Панка Вангелова – управител на „Шанс 5” ЕООД – с.Мезек.

Повечето обществени сгради не са достъпни за хората с увреждания въпреки институционалните правни изисквания за това. Хората с увреждания остават безработни въпреки съществуващите квоти за назначаване на работа. Децата с увреждания не посещават специални училища, въпреки че това право им е гарантирано от образователната ни система. Констатациите са направени в сравнителен анализ на правната и институционалната рамка за „Достъпност" на хората с увреждания по проект „Достъпност за всички" който се изпълнява от Националната конфедерация на хората с увреждания (Клон Северна Гърция) и Националния съвет на хората с увреждания в България (Клон Хасково).

Работата е основното разбиране за достъпност за хората с увреждания, показват и резултати от Пилотното изследване на достъпността в българската община Хасково, представено на конференцията. От него става ясно, че за близо 50 процента от тези хора в общината достъпността е възможност да удовлетворят потребност от обучение, трудова заетост и участие в пазара на труда в дейности, за които уврежданията не са пречка.

„Живеем в период, когато „невидимите хора" на обществото - хората с увреждания, излизат от изолация и все повече участват в политическия и икономическия живот на общността. В обединена Европа има политическа воля и разбиране, че те са част от обществото, с права и задължения, че те не са само пациенти, за които останалите полагат грижи. Хората с увреждания са като всички, но със специфични потребности." Така председателят на Националния съвет на хората с увреждания в България Красимир Коцев обоснова необходимостта тези хора, които по данни на Европейската комисия са близо 16,5 процента в страните от Европейския съюз, да получат възможности за социално включване и да забравят грижите си за оцеляване, които сега у нас поглъщат цялото им внимание.

В рамките на проект „Достъпност за всички" освен сравнителния анализ на правната рамка и пилотните проучвания в общините Хасково и Александруполис се създават и ще бъдат представени още Ръководство за достъпност и достъпен интернет портал, ще бъдат организирани конференции „Достъпност" и обучителни семинари в градовете Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян.