Конференция „Отворен пазар – Отворен достъп/ приобщаваща заетост за европейци с увреждания” в гр.Яш, Румъния – 8 ноември 2012 г.

Представители на държавни органи, работодатели, доставчици на услуги, изследователи, политици, членове на общността, хора с уврежания от Румъния, Финландия, Ирландия, България и Унгария бяха поканени да коментират по проблеми, свързани с приобщаваща заетост, от различни гледни точки:

- идеи и познания, отнасящи се до сферата на включването в заетостта;

- всеобхватен подход в контекста на съвременното общество, засегнато от международната рецесия;

- опит и добри практики в борбата за приобщаващо общество.

В третия панел Е.Тодорова, председател на НФРИ, представи политиките по заетостта в България и добри практики при осигуряването на заетост за хора с увреждания.

Това събитие бе отлична възможност за партньорството UEmploy да популяризира и предостави достъп до продуктите и резултатите, поуките и опита, придобит по време на изпълнението на проекта.

Конференцията събра около 150 участници, заинтересовани от бъдещето на приобщаващата заетост, свободния достъп и устойчивото развитие за всички. Конференцията бе организирана като част от Uemploy: консултации за заетост, приобщаване.