По повод Международния ден на хората с увреждания 3-ти декември се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на 3.12.2012 г., ръководено от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов

Във встъпителното си слово той разгледа политиките на МТСП за предоставяне на възможност на общините да създават трудова заетост и да предоставят социални услуги на хора с увреждания. Заместник-министър Валентина Симеонова благодари на неправителствените организации, членуващи в НСИХУ към МС, за професионалния диалог. Тя подчерта значението на приетата от Народното събрание Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. Членове на неправителствени организации на и за хора с увреждания поздравиха форума и пожелаха ползотворно сътрудничество между държавните органи и неправителствения сектор. Те настояха за ускоряване на процеса за адаптиране на националното законодателството към духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и осигуряване на необходимия публичен ресурс за активни политики, защото практиката показва, че през всичките тези години постоянната промяна „на парче” на нормативната уредба в областта на хората с увреждания не води до подобряване на тяхното положение и до последователна социална политика. Настояха за създаване на такива механизми, които да гарантират координацията на политиките и институциите и контрол върху тяхното изпълнение. Защото проблемите на хората с увреждания имат мултидисциплинарен характер.