На 4 февруари 2013 г. в гр.София, НФРИ проведе семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Промени в данъчните закони и в социалното и здравно осигуряване през 2013 г.”.

Лекторите Моника Петрова, Валентина Гекова и Зорница Димитрова – гл.експерти по приходите в НАП запознаха участниците в семинара с новите промени в данъчните закони, както и с промените в социалното и здравно осигуряване през 2013 г.