Набират се кандидатури за първите европейски отличия за корпоративна социална отговорност

Българските фирми могат да се в включат в битката за първите Европейски отличия за Корпоративна социална отговорност, като представят до 1 март целите и постиженията на свои социални и екопроекти. Наградите ще отличат подобаващо най-добрите КСО практики в Европа.

Европейските отличия се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е българският национален партньор на инициативата, която цели:

- да популяризира градивната роля, която бизнесът има в обществото.

- да сподели вдъхновяващи примери за партньорство в областта на КСО;

- да представи новаторски решения за справяне с актуални обществени и екологични проблеми.

- да насърчи споделянето на добри КСО практики през границите на Европа;

- да покаже българския принос в развитието на КСО.

„Стопански дейности КЦМ” ООД – гр.Пловдив, член на НФРИ, подготвя проект „Осигуряване на заетост на хора с увреждания” за европейските КСО отличия (корпоративна социална отговорност). Федерацията подкрепя кандидатурата в качеството си на партньор по проекта.