Покана за участие във Втори Европейски панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания и Европейски форум по социално предприемачество

ПОКАНА ОТ

 

 

 УЧАСТНИЦИТЕ от НФРИ И НСКИ:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ,

РАЙНА КНЯГИНЯ - П ООД - ПАНАГЮРИЩЕ

ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ – САНДАНСКИ,

ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,

АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД,

ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП,

МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,

МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ,

НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО,

ЕТ САВИНА – САБИНА ДАНЕВА - ЯМБОЛ,

МАРИЦА 2011 ЕАД – ПЛОВДИВ,

ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ ЕООД – СОФИЯ,

ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК,

ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД – СОФИЯ,

СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД - ЯМБОЛ

      

НАЙ-УЧТИВО КАНЯТ УПРАВИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ

на

Официалното откриване

на

ВТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР

НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ

НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

21 март 2012 г., четвъртък, от 11.00 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив

 

и  на ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ на тема:

„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” с участие на представители на Европейската комисия и други европейски институции

 

21 март 2012 година, четвъртък, от 14.00 ч. в зала „България”, Конгресен център на панаира

 

 

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

в периода от 21 март – 24 март 2013 г.

По време на Европейския панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания, ежедневно от 13.00 ч. в палата № 6 ще се провежда представително модно ревю на облекла и стоки на изложителите

                       

ПРОЕКТО - ПРОГРАМА

за провеждане на

Европейски форум за социално предприемачество

21.03. – 22.03.2013 г.

гр. Пловдив, Р България

* * *

Четвъртък, 21 март 2013, 10.30 – 18.00

10:30-11:00

Церемония по официално откриване на Панаира за социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания:

- г-н Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив

- г-н Иван Тотев, кмет на град Пловдив

- министъра на труда и социалната политика

- г-н Антонио Таяни, Заместник председател на Европейската комисия /подлежи на потвърждение/

Палата  N6 на Международен панаир

11:00-12:30

Разглеждане на изложбените щандове на панаира

12:30-13:30

Коктейл

14:00-18:00

Конференция “Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж”

Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи панел

Модератор: Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации

Встъпителни слова

- г-н Антонио Таяни, Заместник председател на Европейската комисия /подлежи на потвърждение/

- г-жа Зинаида Златанова, ръководител Представителство на Европейската комисия в България /подлежи на потвърждение/

- министъра на труда и социалната политика

Презентации:

- Инициативата за социално предприемачество /ИСП/– Сътрудничество между публичната администрация и социалните предприятия, представител на  Европейската комисия

- Акт за единния пазар и инициативата за социално предприемачество – представител на Европейската комисия

- Социално предприемачество, г-жа Ариане Родерт, Европейски икономически и социален комитет

- Структурните фондове за социално предприемачество – инвестиционни приоритети в държавите-членки, Габор Тот - Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и включване” и Майкъл Ралф - Европейска комисия, ГД „Регионална политика”

- Реформите в режима на държавните помощи и на обществените поръчки, представител на Европейската комисия, ГД „Вътрешни пазари и услуги”

- Кооперациите и социалното предприемачество, представител на Европейска конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП)

16:00-16:30

Кафе пауза

16:30-18:00

Втори панел

Модератор: г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

- Европейски фондове за социално предприемачество, МТСП

- Социални предприятия и социално предприемачество, Лалко Дулевски, ИСС

- ОП „развитие на човешките ресурси” - Социално включване и насърчаване на социалната икономика – г-жа Правда Игнатова, Директор на дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” на Агенцията за социално подпомагане”

- Социалните и бизнес проекти – насърчаване социалното включване на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации, Минчо Коралски, АХУ

- Ролята на Национално представителните организации към Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/ в подкрепа на социалното предприемачество, Елка Тодорова, зам.-председател на Национания съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Дискусия:

Изводи и обобщения. Приемане на заключителна резолюция.

* * *

Петък, 22 март 2012, 09.30 – 11.30

09:00-13:00

I Работна група: Добри практики в специализираните предприятия и кооперации. Дискусии.

II Работна група: Устойчива интеграция на хората с увреждания чрез социално предприемачество