От 11 до 14 май 2011 г. в Пловдив се проведе деветото Национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

От 11 до 14 май 2011 г. в Пловдив се проведе деветото Национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Представиха се 44 специализирани предприятия и кооперации от 5 национално представителни организации - Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Националния съюз на кооперациите на инвалиди, Националната федерация на работодателите на инвалиди, Съюза на глухите и Съюза на слепите в България. Целта бе да се популяризира дейността на фирмите и кооперациите на хора с увреждания и да се покаже пред обществеността приносът, който те имат в икономиката на страната. Проявата се финансира чрез проекти от Фонд „Социално подпомагане” и Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика.

Разглеждане на експонатите на специализираните предприятия, членове на федерацията

Министър Тотю Младенов и зам.-министър Валентина Симеонова на посещение в палата 10

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов посети изложението и сподели, че подкрепя идеята от следващата година то да се превърне в международна проява с финансовата подкрепа и на Европейската комисия. Определи Националното изложение като изключително важен форум за фирмите от сектора, които са над 120, осигуряват повече от 2000 работни места и успяха да ги запазят в кризата. Според Тотю Младенов след регламентиране на надомната работа в Кодекса на труда, ще се даде възможност на повече предприятия в страната да наемат хора с увреждания. Той обяви, че ще бъдат назначени 250 трудови медиатори към Агенцията по заетостта, които ще търсят работа на хората с увреждания и ще бъдат тяхната връзка с бизнеса.