Агенцията за хората с увреждания представи Единна информационна система за хората с увреждания

Единната информационна система за хората с увреждания е предпоставка оттук нататък воденето на държавната политика в тази сфера да стане много по-ефективно в посока гарантирането на правата на тези хора. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова днес в МТСП. Заедно с изпълнителния директор на Агенцията на хората с увреждания (АХУ) Минчо Коралски тя представи електронния регистър, който АХУ създава. Системата осигурява възможност за обмен на данни за хората с увреждания между информационни бази, функциониращи към различни държавни институции. За тази цел има сключени договори със 17 ведомства, уточни изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски. Системата ще заработи реално в момента, в който в нея се натрупат данни от регистрите на Националния осигурителен институт, Националната експертна лекарска комисия, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите и др.

Системата ще поддържа публичен портал с информация за работодатели, достъпна среда, проекти и услуги на АХУ. Освен регистър на хората с увреждания, тя ще съдържа също статистически данни, информация по държавни политики и проекти.