В Загреб, Хърватия се проведе 4-та среща на партньорството по проекта BITSE.

От 23 до 26 април 2013 г. в Загреб, Хърватия се проведе четвърта среща на партньорството по проекта BITSE.

Основна тема на дискусията бяха бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост. На срещата взеха участие почти всички партньори по BITSE, в това число и председателят на федерацията Е.Тодорова и координатора по проекта В.Велева.

Бяха представени обобщени доклади на работодателите и на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания. Резултатите от работата ще бъдат обобщени в доклад за бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост, който ще бъде един от резултатите на проекта. Обсъдена бе и предстоящата конференция в България с участието на експерти от проекта BITSE, която ще се проведе в рамките на Форума от 4 до 6 юни 2013 г. във Варна.