Осми национален форум на доставчиците на социални услуги

От 5 до 6 юни в хотел „Мелиа Гранд Ермитаж“, к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе Осмият национален форум на доставчиците на социални услуги. Водещата тема беше „Европейско партньорство за по успешен преход от обучение към заетост“. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ и Националната федерация на работодателите на инвалиди /НФРИ/. Това е едно от значимите мероприятие на национално ниво в сферата на заетостта, което събра водещата част от отговорните и заинтересованите страни у нас, които реализират политиките по заетостта за хората с увреждания. Под формата на презентации, дискусии и работни групи се представиха и разгледаха актуалната ситуация в социалната сфера у нас, най-добрите практики в Европа и бяха дадени препоръки от участниците за бъдещото развитие с цел по-добър и достоен живот. На форума присъстваха повече от двадесет представители на европейски организации, работещи в над десет страни от Европа и над 150 участници от български организации и институции, ангажирани в социалната сфера. В програмата беше включен специален работен ден, чиято основната задача е обмен на опит, знания, умения и добри практики, както по водещата тема за прехода от обучение към заетост за хората с увреждания, така и по други важни теми, касаещи хората с увреждания, социалните услуги и трудовата заетост.

Сред основните мнения на Форума беше остро поставена необходимостта от създаване на нови и повече форми и възможности за подкрепа на хората с увреждания, на работодателите и доставчиците на услуги. Водещо място в преценката на експертите е спешното въвеждане на подкрепената заетост и на защитената заетост на хората с увреждания като начин за тяхната успешна реализация на пазара на труда. Беше постигнато съгласие, че има огромна нужда от по-активно партньорство между работодатели и доставчици на социални услуги, както и необходимост от усъвършенстване на нормативната база в това отношение от страна на държавата. Участието на голям брой международни експерти даде възможност да се види контраста между ситуацията у нас и тази в Европа. За пореден път се отбеляза тревожната констатация, че разликата в стандартите на живот е много голяма – с ниско финансиране, бедност и безработица у нас. Това са и едни от основните послания, които форума прави към държавните и местни власти.