Обмяна на опит в Авис ЕООД, Бузовград

Фотография

На 16 юни 2021 г. в „Авис” ЕООД, Бузовград, се проведе обмен на опит и добри практики между специализирани предприятия.
     Домакините от Авис ЕООД посрещнаха гостите и ги запознаха с процеса по инсталация на дестилация на етерично-маслени култури. Управителят Павел Адамов се сподели развитието на дейностите осъществявани от специализираното предприятие през годините, трудностите и успехите през които са преминали.


     
    Участниците в обмена имаха възможността да посетят масив на маслодайни рози на Авис ЕООД.