Уебинар „Сега и какво предстои? Практики и политики при заетостта на хора с увреждания.”

На 21 юни т.г. НФРИ взе участие в организирания от Европейската платформа за рехабилитация (EPR) уебинар „Сега и какво предстои? Практики и политики при заетостта на хора с увреждания.” Целта на организираното събитие бе да изследва състоянието и развитието на сектора, както в практиката, така и в политиката, подкрепяща заетостта на хората с увреждания. Бяха разгледани инициативи на европейско и национално ниво, въздействието и прилагането на национални политики на ЕС в практиката и различните програми. В първата сесия на уебинара беше направен преглед на практиките за заетост на хората с увреждания в Европа и уроците от скорошно проучване. Беше разгледан пример, разглеждащ подхода на Финландия за съвместна работа при заетост на хора с увреждания.
Във втората сесия се включиха лектори от Белгия, Франция, Норвегия и Испания. Те представиха вдъхновяващи практики и програми, подпомагащи заетостта на хора с
увреждане.
Внимание беше отделено и на Стратегията за правата на хората с увреждания 2021-2030 г., в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, като Сузане Крац от Европейската комисия изнесе своята презентация.