Онлайн конференция „Качество на живот за всички. Оценка и насърчаване на качеството на живот на възрастни с тежки увреждания”

На 29 юни т.г. НФРИ взе участие в организираната от Европейската платформа за рехабилитация (EPR) заключителна конференция „Качество на живот за всички. Оценка и насърчаване на качеството на живот на възрастни с тежки увреждания”, която се проведе онлайн.
     Проектът Качество на живот за всички (QoL4ALL) е финансиран по програма Еразъм+ и има за цел да подобри образованието на възрастните с увреждания чрез предоставяне на образователни стратегии, които насърчават тяхното качество на живот.
     В рамките на програмата бяха разгледани оценката за качеството на живот на възрастни с тежки увреждания; избора на добри практики и най-добри практики за повишаване на качеството на живот; консултации по качеството; разработената образователна програма QoL4ALL; етика и приобщаване на хората с увреждания и панелна дискусия за качеството на живот на възрастни с тежки увреждания.