Партньори от мрежата на Innogrowth посетиха членове на федерацията на 6 октомври 2022 г.

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

На 6 октомври 2022 г. група от младежи от Италия, Германия и Белгия бяха на посещение в НФРИ. Младежите представляваха четири организации-партньори от мрежата на Innogrowth :

  • Diesis Network (www.diesis.coopБелгия, гр. Брюксел – една от най-големите европейски мрежи, която подпомага развитието на социалната и солидарна икономика, социалното предприемачество и социалните иновации. Включва в състава си 50 членски организации в 25 страни.
  • Der Paritatische (www.paritaet-th.de) Германия, гр. Гера -  Германска паритетна асоциация за благосъстояниеDer Paritatische e oрганизация за независимо социално подпомагане в Германия, разделена на петнадесет щатски асоциации.
  • Anpit (www.anpit.it) Италия, гр. Рим - Национална асоциация за промишленост и третичен сектор. ANPIT насърчава представителството и защитата на моралните, правни, икономически, социални и професионални интереси на работодателите в Италия.
  • LUMSA - Free University of Maria Santissima Assunta (www.lumsa.it) Италия, гр. Рим -  Вторият най-стар университет в Рим, след La Sapienza.

Председателят на НФРИ Е.Тодорова прие в офиса на управлението делегацията младежи от Белгия, Италия и Германия като ги запозна с дейностите на федерацията и на членовете, икономическите стимули за подкрепа на регистрираните в АХУ предприятия и възможностите за участие с проектни предложения пред АХУ.

Беше осъществено посещение на място в три от членовете на НФРИ от гр.София – „Лозана" ЕАД, „Велдия Дизайн" ЕООД и "Дентален център Да Винчи клиник" ООД за споделяне на добрия опит на социални предприятия от  България.

Ат.Атанасов – зам.-директор в "Лозана" ЕАД, запозна делегацията с производствените дейности и предоставяните услуги от дружеството: Център за релакс и здраве "Лозана" - солни стаи, флотация, масаж; бионапитки, биомасла, етерични масла, опаковки, пакетиране, обществена пералня, ролки за касови апарати, транспортни услуги за хора с увреждания и др. 

Величка Колчева – управител на "Велдия Дизайн" ЕООД, демонстрира на място софтуерните продукти на дружеството за моден дизайн и представи дейността на фирмата.

Емил Калинчев - управител на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ДА ВИНЧИ КЛИНИК" ООД показа различните звена на осъществяване на лечебно-възстановителна и медико-техническа дейност, изработване на зъбно протезни конструкции и др.